Democratie

webkwestie - webquest

Beoordeling

Taak

Onvoldoende

Matig

Voldoende

Goed

1

Je hebt minder dan drie vragen goed. Je kunt onvoldoende uitleggen wat democratie is.

Je hebt drie vragen goed beantwoord. Je kunt matig vertellen wat democratie is.

Je hebt vier vragen goed. Je kunt voldoende vertellen wat democratie is.

Je hebt alle vragen goed beantwoord. Je kunt duidelijk vertellen wat democratie is.

2

Je hebt minder dan drie kruisjes goed gezet. Je kunt onvoldoende aangeven in welke landen wel of geen democratie is.

Je hebt vier kruisjes goed gezet. Je kunt matig aangeven in welke landen wel of geen democratie is.

Je hebt vijf kruisjes goed gezet. Je kunt voldoende aangeven in welke landen wel of geen democratie is.

Je hebt alle kruisjes goed gezet. Je kunt duidelijk aangeven in welke landen wel of geen democratie is.

3

Je hebt een rap geschreven en gerapt. De tekst opgelezen en geen achtergrondmuziek gebruikt. Verder hebben jullie je niet aan de aandachtspunten gehouden.

Je hebt een rap geschreven en gerapt. Verder heb jullie je niet aan alle aandachtspunten gehouden en jullie hadden geen achtergrondmuziek.

Je hebt een rap geschreven, gerapt en je heb de aandachtspunten benoemd in je nummer.

Je hebt geen melodie of beatbox maar het nummer wel gezongen.

Je hebt een rap geschreven, gerapt en je heb de aandachtspunten benoemd in je nummer. Ook zorg je voor een achtergrondmelodie of beatbox.

4

Jullie hebben aan minder dan drie eisen voldaan.

Jullie hebben aan drie eisen voldaan.

Jullie hebben aan vier eisen voldaan.

Jullie hebben aan alle vijf de eisen voldaan.

5

Je hebt aan minder dan drie eisen voldaan.

Je hebt aan drie eisen voldaan.

Je hebt aan alle vier de eisen voldaan, maar het presenteren kan beter.

Je hebt aan alle vier de eisen voldaan.