Democratie

webkwestie - webquest

Taken

Taak 1

Ga op zoek naar informatie over democratie op http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Democratie.

 • Vraag 1: Wat betekent "democratie eigenlijk?

 • Vraag 2: Wat zijn de verschillen tussen toen en nu?

 • Vraag 3: Welke drie dingen moeten aanwezig zijn bij een democratisch proces?

 • Vraag 4: Beschrijf de verschillende soorten van democratie, Vraag 5: Is er in Nederland sprake van een democratie? Zo ja, hoe weet je dat?

Taak 2

Is er democratie in de volgende landen?

A) Argentinië

B) Afghanistan

C) Noorwegen

D) Australië

E) Israel

F) Zuid-Afrika

Pak een kaart (kopieerblad) Zet een kruisje als er democratie is, zet een rood kruisje als het niet zo is. Kies zelf nog twee landen waar je van onderzoekt, of er democratie is. Zet ook bij deze landen een kruisje van de goede kleur.

Goed, je weet nu een aantal landen die wel of geen democratie hebben. Ga nu verder op zoek! Is de democratie in al deze landen gelijk? Is er altijd democratie geweest in dit land? Links die je kunt gebruiken voor deze opdracht kun je onderaan vinden bij informatiebronnen

Taak 3

Je gaat nu zelf een protest-rap maken. Je beschrijft erin hoe jij denkt dat het zou voelen als jij in een land zou wonen waar geen democratie is.

Wat zou dan allemaal niet mogen en kunnen op de plek waar jij woont? Zorg ervoor dat je een melodie of een beatbox op de achtergrond van de rap hebt.

Taak 4

Jouw klas wordt door je juf of meester in even grote groepjes verdeeld. Elk groepje vertegenwoordigt een partij. Kies voor je eigen partij uit jouw groepje EEN vertegenwoordiger. Ga vervolgens aan de slag met je eigen programma (wat wil je aan jouw school verbeterd hebben?) bedenk een naam voor je partij, maak een logo en een poster.

De eisen

 1. Jullie programma ziet er heel goed en duidelijk uit en is realistisch,

 2. Je hebt een naam bedacht voor je partij

 3. Je hebt een logo ontworpen voor je partij

 4. Je hebt een poster gemaakt voor je partij

 5. Je hebt een slogan gemaakt voor je partij

Taak 5

Het is kiesdag! Jouw partij gaat zijn programma presenteren aan het volk aan jouw eigen klas, aan de directeur en aan een andere groep.) Je hebt maximaal 10 minuten tijd om jouw programma te presenteren. Daarna zal de leerlingen (=het volk) kiezen welke partij hen het meest aanspreekt.

De eisen:

 1. Je kunt kort en bondig vertellen waar jouw partij voor staat

 2. Je presenteert de gemaakte producten aan het volk

 3. Je beargumenteert waarom jouw partij gekozen moet worden

 4. Je laat zien dat je creatief bent en dat je goed hebt nagedacht over de presentatie